Open Call :: SAC International Curatorial Residency Program 2023

SAC Programa de Residència Curatorial Internacional 2023 és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani, amb la col·laboració de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona i de l’Institut Ramon Llull. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar un/a comissari/ària internacional, que formarà part del jurat de la Convocatòria d’Arts Visuals Miquel Casablancas 2023 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció d’artistes del context català, presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat al país de residència del comissari/ària o a un altre espai internacional que decideixi. La residència cobreix els honoraris per la deliberació del premi i la proposta curatorial (1.700 €, impostos i retencions incloses), la producció de l’exposició (2.000 €, impostos i retencions incloses), l’allotjament i els viatges de desplaçament.

L’objectiu de la convocatòria és oferir un coneixement personal del context artístic a través de la Convocatòria d’Arts Visuals Miquel Casablancas i fomentar col·laboracions internacionals futures entre agents locals i estrangers en el marc de l’art jove.

El termini d’inscripció serà de l’1 d’octubre de 2022 a l’1 de febrer de 2023. El formulari de registre es tancarà a les 24 h de l’1 de febrer de 2023 i no s’acceptaran sol·licituds més enllà d’aquest horari. En cas d’incidències amb el formulari de registre on-line caldrà fer arribar la documentació requerida per correu electrònic abans de les 24 h de l’1 de febrer de 2023.

La persona seleccionada es farà pública el 25 de febrer de 2023.

Formulari, aquí.

[ENG]

SAC International Curatorial Residency Program 2023 is the residency program at Barcelona’s Sant Andreu Contemporani, in collaboration with Fabra i Coats - Fàbrica de Creació and Institut Ramon Llull, available to international curators. As part of the program, we are announcing an open call for proposals to choose an international curator who will be part of the Miquel Casablancas Prize for the Visual Arts’ jury in 2023, and will later develop a curatorial project with a selection of catalan artists chosen from applicants to the prize. The project must be presented at the country of residence of the curator or in another international venue that she/he decides. The residency covers the expenses of jurying the prize and for the curatorial proposal (1,700 € subject to applicable taxes), for the production of the exhibition (2,000 € subject to applicable taxes), accommodation and travel.

The purpose of the open call is to offer the curator personal knowledge of the art context through involvement in the jury of the Miquel Casablancas Prize, and to foster, in the context of young art talent, future collaborations between local and foreign cultural actors.

The registration period to send the application is going to be from October 1st, 2022, to February 1st, 2023. The submission form will be available at the website until midnight, February 1st, 2023. No applications will be accepted after this time. In case of incidents with the online registration, the required documents should then be sent by mail before midnight, February 1st, 2023.

The selected applicant will be announced on February 25th, 2023.

Application form, here.

sac_curatorial_bases_2023_cat
(pdf, 104.18 kb)

sac_curatorial_bases_2023_en
(pdf, 102.36 kb)

sac_curatorial_bases_2023_es
(pdf, 102.86 kb)