GIMMICK 2

gimmick2

15.09.2018

GIMMICK 2

A cura d’Antoni Hervàs

Artistes: Alexander Arilla, Marion Balac, Carles Castaño (c41582028), Carlos Carbonell (Internet 2), Anna Cortada, Costa Diadema (Camille Orny i Magda Vaz), Consol Llupià i Alejandro Solé