2004

David Bestué i Marc Vives
Acciones en casa, 2002
Vídeo / 33’

Acciones en casa reuneix un centenar de micro-accions realitzades en una casa del barri de l’Eixample de Barcelona. El punt en comú és a la vegada la principal característica que defineix el treball en col·laboració dels artistes: l’intel·ligent sentit de l’humor unit a les idees de precarietat i intrascendència d’accions vitals.

Les accions, realitzades pels artistes amb la naturalitat que proporciona l’espai privat de la casa, són numerades i titulades. En totes subjeu un referent que varia, des de les picades d’ullet a alguns moments icònics de la història de l’art del segle XX presos del surrealisme, dadà, fluxus, l’art conceptual o de l’obra d’artistes com Bruce Nauman, Oskar Schlemmer, Alexander Calder o Fischli & Weiss, fins a elements de l’imaginari col·lectiu i la cultura pop –com a gags de Pepe Viyuela i Martes y Trece o la cançó Eso no es amor (obsesión) de Monchy i Alexandra–, passant per esments cinematogràfics, com l’obra de Georges Méliès.

Acciones en casa mostra un impuls per arxivar, basat en l’ampli volum de referents subjacents en les accions, però també un sentit crític desublimitzador, fundat en el sentit de l’humor, la paròdia i la ironia, comuns en treballs d’una generació d’artistes que, com Bestué-Vives, revisa les estratègies teatrals de les neoavantguardes de postguerra.