2008

Mariona Moncunill
Unir els punts, 2008
Lletra set / Intervencions públiques i privades

La ironia, sempre disfressada d’innocència, de vegades de romanticisme, no és un llenguatge sinó un posicionament vital. Unir els punts va començar a desenvolupar-se per a la galeria Palma XII encara que és un projecte obert i en constant canvi. Es basa en els dibuixos prefabricats a partir de punts numerats que el dibuixant (normalment un nen) ha de seguir ordenadament per arribar al resultat final. Unir els punts proposa una experiència semblant a partir de la possible unió imaginària d’una sèrie de punts numerats. Aquests punts construeixen una improbable i intangible escultura, un dibuix tridimensional que solament pot ser imaginat. A l’origen els punts van quedar repartits per l’espai de la galeria: quatre punts van ser emmarcats en tres dibuixos, uns altres tres punts van ser afegits a les obres dels artistes amb qui compartia espai expositiu. Un altre punt va ser tatuat a la meva pell i en diferents objectes, destinats a convertir-se en vèrtex d’una escultura imaginària. És impossible predir els canvis que aquesta sofrirà, ja que dependrà del mercat, de les vicissituds del món de l’art numerades.