SAC International Curatorial Residency Program

SAC International Curatorial Residency Program és el nou programa de residències de Sant Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona, adreçat a comissaris internacionals. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar un comissari internacional, que formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2018 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels artistes presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat al país de residència del comissari. La residència cobreix els honoraris per la deliberació del premi i la proposta curatorial (1.700 €), la producció de l’exposició (2.000 €), l’allotjament i els viatges.

L’objectiu de la convocatòria és oferir un coneixement personal del context artístic a través de la convocatòria del Premi Miquel Casablancas i fomentar col·laboracions futures entre agents locals i estrangers en el marc de l’art jove.

[ENG]

SAC International Curatorial Residency Program 2018 is the new residency program at Barcelona’s Sant Andreu Contemporary and Fabra i Coats - Fabrica de Creació available to international curators. As part of the program, we are announcing an open call for proposals to choose an international curator who will be part of the Miquel Casablancas Prize for the Visual Arts’ jury in 2018, and will later develop a curatorial project with a selection of artists chosen from applicants to the prize. The project must be presented at the country of residence of the curator. The residency covers the expenses of jurying the prize and for the curatorial proposal (1,700 €), for the production of the exhibition (2,000 €), accommodation and travel.

The purpose of the open call is to offer the curator personal knowledge of the art context through involvement in the jury of the Miquel Casablancas Prize, and to foster, in the context of young art talent, future collaborations between local and foreign cultural actors.

2018

El jurat de SAC-FiC Programa de Residència Curatorial 2018 format per Eva Sòria Puig (Institut Ramon Llull) i Oriol Gual Dalmau (Institut de Cutura de Barcelona), junt amb l’equip gestor de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino, director; i Zaida Trallero i Pablo G. Polite, comissaris), ha adjudicat la residència a concurs al comisssari d’art Xavier Acarín Wieland.

El comissari formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2018 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels artistes presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat a la Muu Gallery de Helsinki (Finlàndia) durant el 2018.