131

«-»

Convocatòria d’Arts Visuals Miquel Casablancas 2016 (Comunicació gràfica)

131 (Barcelona ↔ Lleida) és un projecte col·laboratiu entre el Pau Llop i l’Esteve Padilla, especialitzat a crear estratègies visuals, identitats, il·lustracions, tipografies a mida i pàgines web per a persones, empreses i organitzacions del sector comercial, sense ànim de lucre i cultural.