Diásporas críticas (Rebecca Close i Anyely Marín Cisneros)

«Reinscripciones»

Premi Miquel Casablancas 2017 (Publicació)

Reinscripciones és un projecte d’edició experimental que inclou l’exploració, l’ús desobedient, l’apropiació i el reciclatge dels models visuals de l’actual bioinformàtica, una barreja d’eines digitals i biologia emprada per dibuixar «arbres migratoris» de virus, bacteris i gens. Reinscripciones desvia l’ús d’aquesta tecnologia de la imatge i busca col·locar l’escriptura i l’acte de publicació en el centre d’un projecte que explora com la ciutat i el cos han estat compassats en un procés de normalització en el segle XIX, i avui dia inscrit com una dada visual en una cadena d’informació que permet controlar el bios.