Biel Llinàs

«Instrucciones para una incorporación inmediata»

Convocatòria d’Arts Visuals Miquel Casablancas 2022 (Projecte)

Recerca artística sobre el (des)encaix laboral de l’artista a la Barcelona global, a partir del seu rol de “controlador de sala” a La Pedrera. Des d´una perspectiva hacker i situada s´explorarà el binomi treball alimentació-pràctica artística, abordant altres coordenades laborals de la societat del rendiment a partir d´un detonant: la manca de temps. El projecte es formalitzarà en una publicació expandida a partir de materials extrets de la jornada, que entraran en diàleg amb les tesis d’autors com Guy Standing, Michel Foucault o Remedios Zafra.