Daniel Jacoby en La Col·lecció en 48 mesos

La Col·lecció en 48 mesos segueix el seu curs i després d’inaugurar el projecte amb Unir els punts, de Mariona Moncunill (CMC2008), ara presenta l’obra de Daniel Jacoby Resumen a una palabra de Don Quijote de la Mancha en nueve pasos (CMC2009).

Resumen a una palabra de Don Quijote de la Mancha en nueve pasos és una instal·lació formada per un exemplar del Quixot de la Manxa i 9 folis, en la qual un conjunt d’autors treballa en cadena resumint cadascun d’ells el resum de l’anterior, i parteix el primer de la versió original del llibre de Cervantes. Els textos són resumits a la meitat o menys de paraules, i no està permesa la utilització de noms propis i sense coneixement de la procedència d’aquest escrit. La cadena finalitza quan la longitud del resum aconsegueix la quantitat d’una única paraula.

La paraula final ha estat intencionalment omesa en aquesta descripció, i és únicament revelada quan la peça és exhibida.

Ja fa més de 20 anys que Sant Andreu Contemporani (SAC) reuneix obres d’art seleccionades a la Convocatòria Miquel Casablancas (CMC). Peces que ens porten a diferents formats, a reflexions que qüestionen històries hegemòniques, a preocupacions que ens atravessen el cos, a la ficció de caràcter autobiogràfic i a discursos actuals. La Col·lecció en 48 mesos és un projecte que vol posar el focus en cada una d’elles. Donant-li espai, cada dos mesos traurem una peça del magatzem i la presentarem al Centre Cívic.