I la guanyadora de SAC International Curatorial Residency Program 2020 és…

El jurat de SAC International Curatorial Residency Program 2020 format per Eva Sòria (Institut Ramon Llull) i Joana Hurtado (Institut de Cultura de Barcelona), junt amb l’equip gestor de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino, director; i Zaida Trallero i Pablo G. Polite, comissària i comissari), ha adjudicat la residència a concurs a la comissària d’art Carolina Lio. Lada Wilson i Yasmin Martin han estat finalistes.

La comissària formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2020 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels artistes presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat a la galeria Central Space de Londres (UK) durant el 2020.

El 10 de gener a les 24h va finalitzar el període d’inscripció per a la convocatòria de SAC International Curatorial Residency Program 2020. En total, es van rebre catorze propostes procedents de països com Anglaterra, Argentina, Azerbaidjan, Cuba, Egipte, Equador, Eslovènia, Estats Units, França, Geòrgia, Holanda, Itàlia, Rússia, Sud-àfrica i Ucraïna.

SAC International Curatorial Residency Program és una iniciativa de Sant Andreu Contemporani amb la participación de l’Institut de Cultura de Barcelona i l’Institut Ramon Llull. L’objectiu de la convocatòria és oferir un coneixement personal del context artístic a través de la convocatòria del Premi Miquel Casablancas i fomentar col·laboracions futures entre agents locals i estrangers en el marc de l’art jove.

[ENG]


The selection committee comprised of Eva Sòria (Institut Ramon Llull) and Joana Jurtado (Institut de Cultura of Barcelona), together with the management team of Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino, director, and Zaida Trallero and Pablo G. Polite, curators), has awarded the residence in competition to the art curator Carolina Lio. Lada Wilson and Yasmin Martin have been finalists.

The curator will be part of the Miquel Casablancas Prize for the Visual Arts’ jury in 2020, and will later develop a curatorial project with a selection of artists chosen from applicants to the prize. The project must be presented at Central Space in London (UK) during 2020.

On January 10 at 24h the registration period for SAC International Curatorial Residency Program 2020 ended. In total, fourteen proposals were received from countries such as Argentina, Azerbaijan, Cuba, Ecuador, Egypt, England, France, Georgia, Italy, Netherlands, Russia, Slovenia, South Africa, Ukraine and United States.

SAC International Curatorial Residency Program is an initiative from Sant Andreu Contemporani with the participation of the Institut de Cultura de Barcelona and the Institut Ramon Llull. The purpose of the open call is to offer a personal knowledge of the art context through involvement in the jury of the Miquel Casablancas Prize, and to foster, in the context of young art talent, future collaborations between local and foreign cultural actors.