La Col·lecció en 48 mesos

Ja fa més de 20 anys que Sant Andreu Contemporani (SAC) reuneix obres d’art seleccionades a la convocatòria Miquel Casablancas. Peces que ens porten a diferents formats, a reflexions que qüestionen històries hegemòniques, a preocupacions que ens atravessen el cos, a la ficció de caràcter autobiogràfic i a discursos actuals. La Col·lecció en 48 mesos és un nou projecte que vol posar el focus en cada una d’elles. Donant-li espai, cada dos mesos traurem una peça del magatzem i la presentarem al Centre Cívic.

Sense ordre cronològic, comencem amb Unir els punts (2008), de l’artista Mariona Moncunill. Una experiència per imaginar un dibuix tridimensional a partir de la unió d’una sèrie de punts numerats. Aquests punts construeixen una improbable i intangible escultura, un dibuix tridimensional que només pot ser imaginat. A l’origen els punts van quedar repartits per l’espai de la galeria Palma XII (on va començar a desenvolupar-se): quatre punts van ser emmarcats en tres dibuixos, uns altres tres punts van ser afegits a les obres dels/les artistes amb qui compartia espai expositiu. Un altre punt va ser tatuat a la pell de l’artista i en diferents objectes, destinats a convertir-se en vèrtex d’una escultura imaginària. És impossible predir els canvis que aquesta sofrirà, ja que dependrà del mercat i de les vicissituds del món de l’art.

Apropa’t al Centre Cívic Sant Andreu i troba el punt 23 d’aquesta constel·lació en l’espai de les escales interiors negres.