fic2023

Resolució convocatòria SAC-FiC Programa de Residències i Stage intensiu 2023