Article 5

Autor/s: Diversos
Data: Dijous, 21 de febrer de 2019
ISBN: 978-84-9156-151-4
Disseny gràfic: 131.gr

Textos: Alán Carrasco, José Luis Corazón, Eloy Fernández-Porta, Pedro G. Romero, Pablo G. Polite, Zaida Trallero i Jordi Pino.

Reprenem Article però amb un canvi de plantejament. Si en els quatre primers números fèiem un repàs del panorama de l’art jove a partir de les opinions de diferents agents per radiografiar transformacions, involucions i mancances en el sector, ara volem estendre la reflexió a temes que afecten a tothom sense oblidar la mirada crítica des de l’art.

En aquest número, titulat “Viure en una bombolla”, dediquem un monogràfic a parlar del que representa i com ens pot afectar l’especulació immobiliària i com des de la indústria cultural s’han pogut construir dinàmiques que l’estarien alimentant i la poden accelerar. La gentrificació, com anirem veient, té molt a veure amb l’economia i la cultura.

La transformació de la ciutat industrial en metròpolis terciària, les dinàmiques desencadenades pel neoliberalisme dominant, el turisme massiu com a catalitzador de processos de gentrificació, els canvis d’usos en les finques, l’ocupació de l’espai públic per part de negocis aliens al veïnat i en benefici del turisme, no només alteren radicalment el teixit veïnal i els àmbits ciutadans de convivència, sinó que arriben a buidar de població resident els centres de les ciutats, a convertir el paisatge ciutadà en una carcassa buida, en pura escenografia. Unes ciutats en mans d’una minoria poderosa i només interessada en el profit especulatiu immediat, en exprimir-ne fins a l’última gota de vida, sense cap interès per mantenir cap dels elements humans genuïns que originalment les feia atractives, ja sigui per viure-hi o per viatjar-hi. I després, potser, abandonar-les per buscar noves víctimes.

No és, certament, un panorama gaire engrescador. Però justament per això, des del nostre sector i com a individus afectats, volem posar sobre la taula aquesta realitat per analitzar-la i qüestionar-la, per aportar-hi reflexió i tesi. Volem contribuir a parar les màquines de la desertització i apuntar-nos a la creació o impuls d’altres tipus de dinàmiques, projectes i visions de ciutat que afavoreixin un canvi i un futur més esperançador.

El monogràfic l’hem dividit en quatre blocs: gentrificació, convivència domèstica precària, efecte “mall» i visions del futur, a partir de textos de l’Eloy Fernández-Porta, Pedro G. Romero, Alan Carrasco i Jose Luis Corazón, i treballs d’artistes que han estat seleccionats en el Premi Miquel Casablancas com els de Maria García, Efrén Álvarez, Joan Bennassar, Andrea Canepa, David Bestué i Marc Vives. El treball de Hans Haacke “Castillos en el aire” i el llibre “Clase cultural. Arte y gentrificación” de Martha Rosler, entre d’altres, són una mostra d’aquest moment d’ebullició crítica davant del fenomen especulatiu i poden ser inspiradors, així com els textos i obres dels nostres col·laboradors, per tal d’articular-ne reflexions crítiques.

Pots comprar la revista a llibreries especialtzades.