2003

Jordi Ribes
Carrying Women, 2003
Vídeo

L’obra de Jordi Ribes és coneguda per desdibuixar les línies entre expressió digital i pictòrica. L’efecte serveix per alimentar la narració d’un món de fantasia. Aquest univers presenta figures plenes de punts de referència, que donen lloc a un joc de contrastos entre allò ingenu i allò pervers, allò familiar i allò desconegut, allò real i allò fictici. És el cas de Carrying women, que recull multitud d’escenes de pel·lícules que mostren personatges masculins subjectant dones als braços. En la forma d’instal·lació, la peça constava de tres monitors: un amb el vídeo ampliat amb més imatges extretes d’Internet, un altre amb una projecció de fotografies de la mateixa font i un tercer amb portades de còmics i cartells, exposant així amb un abast més ampli i transversal la persistència en diferents mitjans populars d’un esquema constant en la representació dels rols de gènere: les dones com a malaltes, mortes, inconscients, indefenses, i els homes com a herois que les salven o bé salvatges que les segresten.