2007

Efrén Álvarez
La Maquinista. Fiebre del Sábado Noche (I), 2007
Dibuix sobre paper

Aquesta obra forma part d’un projecte anomenat Iniciativa de representació estructural i mostra les transaccions comercials en una tarda de gran activitat en un centre comercial. Aquest territori de representació estructural està relacionat amb el concepte popular d’estructura. És aquest territori al qual pertanyen els organigrames, diagrames, esquemes, bases de dades o altres formes de representació relacional.