2008

Mariona Moncunill
Unir els punts, 2008
Intervencions públiques i privades

Unir els punts, de l’artista Mariona Moncunill, és una experiència per imaginar un dibuix tridimensional a partir de la unió d’una sèrie de punts numerats. Aquests punts construeixen una improbable i intangible escultura, un dibuix tridimensional que només pot ser imaginat. A l’origen els punts van quedar repartits per l’espai de la galeria Palma XII (on va començar a desenvolupar-se): quatre punts van ser emmarcats en tres dibuixos, uns altres tres punts van ser afegits a les obres dels/les artistes amb qui compartia espai expositiu. Un altre punt va ser tatuat a la pell de l’artista i en diferents objectes, destinats a convertir-se en vèrtex d’una escultura imaginària. És impossible predir els canvis que aquesta sofrirà, ja que dependrà del mercat i de les vicissituds del món de l’art.