2010

Luz Broto
Treure una pedra del mur de La Capella, 2008-2009
Documentació textual i visual

Projecte produït el 2009 a la capella de Sant Corneli, a Cardedeu. Els projectes de Luz Broto parteixen de fets aparentment mínims, com treure una pedra d’un mur, amb els quals aconsegueix crear una xarxa de complicitats i expectatives, i on alhora es defineixen els marcs institucionals en què el treball artístic es fa possible, a partir d’una metodologia d’assaig i error. Els projectes de Luz Broto són marcadament immaterials però deixen sempre un acurat registre documental i un exhaustiu diari consultable a la web de l’artista.