2017

El Palomar (R. Marcos Mota i Mariokissme)
No es homosexual simplemente el homófilo sino el cegado por el falo perdido, 2016
Vídeo 28 min, 7 pòsters i guió

Dins de la seva prolífica producció literària, Alberto Cardín va esbossar el 1976 un guió cinematogràfic, encara inèdit, avui part de la Biblioteca Alberto Cardín. El context d’elaboració del guió s’emmarca dins el primer projecte de llei per la reforma política i l’elecció del primer president en democràcia després de la dictadura. La seva activació i realització -per primera vegada- al present torna a incidir en les macropolítiques estatals just en un moment de canvi de paradigma, que s’està denominant segona transició.