Elena Blesa

«Una conversa indisciplinada»

Premi Miquel Casablancas 2020 (Mediació)

Aquesta proposta neix de la voluntat de crear un espai de debat i reflexió des d’on interrogar les formes de coneixement actuals, tot posant-les en relació per tal d’ajudar a construir un aparell crític que ens permeti relacionar-nos amb el nostre entorn, amb allò sensible que ens envolta.

Es busca crear un grup d’estudi periòdic, una petita comunitat, una Zona Temporalment Autònoma, oberta al públic adult general, però especialment dirigida a membres dels col·lectius GAG –Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, associació sense ànim de lucre que treballa en defensa dels drets de la població LGBT- i OTIUM CLUB DE FUNDACIÓ ASIMOV, associació que promou i fomenta la cultura i la divulgació de coneixement científic i pensament crític, racional i creatiu.

Aquest no és un encreuament casual, les noves formes de generació de coneixement passen per desarticular l’hegemonia del discurs científic hipermasculinitzat i obrir la mirada cap a una nova xarxa de coneixements descentralitzats, una xarxa transversal, participativa i experimental.