dsc_3281-normal

Desenvolupament d’algorismes numèrics per al càlcul de la topografia dels miralls per a un sincrotró