Reinscripciones

Reinscripciones és un projecte d’edició experimental que inclou l’exploració, l’ús desobedient, l’apropiació i el reciclatge dels models visuals de l’actual bioinformàtica, una barreja d’eines digitals i biologia emprada per dibuixar «arbres migratoris» de virus, bacteris i gens. Reinscripciones desvia l’ús d’aquesta tecnologia de la imatge i busca col·locar l’escriptura i l’acte de publicació en el centre d’un projecte que explora com la ciutat i el cos han estat compassats en un procés de normalització en el segle XIX, i avui dia inscrit com una dada visual en una cadena d’informació que permet controlar el bíos.

Els modes visuals de recollida i representació de la informació de la població acumulen una complexitat en l’era digital. Que el científic de la informació no sàpiga com funciona el seu algoritme suggereix una racionalització de la condició de l’aficionat, definit tradicionalment per la incapacitat de dominar la disciplina. Com a artistes feministes, el projecte de mapejar i tractar comprendre dels codis capitalistes i colonials és també una obra d’amateurs-amants. Podem apropiar-nos i corrompre la mirada codificada que va construir el científic aficionat del segle XVII per tal d’habilitar formes d’observació desobedients? Podem posar sota el microscopi les tecnologies de l’afecte?

El projecte va ser Premi Miquel Casablancas 2017 en la modalitat de publicació.