Ariadna Parreu

SAC-FiC Programa de Residències 2014

sider-, d’Ariadna Parreu

sider- s’origina a partir de la contraposició temporal entre l’Edat de Ferro (1.200 aC), període en el qual es descobreix i popularitza el ferro, i els primers objectes trobats d’aquest material que daten del 4.000 aC. No es tracta d’un error cronològic. És senzillament que la font d’extracció del material és totalment diferent: el ferro dels objectes més antics procedeix de l’espai, dels meteorits o siderits. A partir d’aquesta paradoxa temporal, Ariadna Parreu construirà un espai de reflexió a través de peces de diferent format (tres instal·lacions, una maqueta i un vídeo en 3D) on conflueixen el cosmos, les pirámedes i les pedres sagrades, l’estudi de la cimática i l’obscurantisme de les llegendes artúriques.