Marta Velasco Velasco

SAC-FiC Programa de Residències 2021

Mengikat llengües

Una investigació al voltant de la «roba de llengües» com a artefacte híbrid i vernacular, constituït per múltiples històries entrellaçades. Una reflexió sobre les capes de significats i les emocions que es mobilitzen al voltant de la realitat material de les peces tèxtils que decoren les cases tradicionals mallorquines.