Ana Ayuso

SAC-FiC Programa de Residències 2022

Autoficció laboral. Representacions del jo en el context del treball cognitiu

Aquesta proposta de recerca pretén observar i analitzar la representació de la subjectivitat en el treball en el context del capitalisme cognitiu, prendre com a punt de partida l’autoficció representada del jo en el context laboral per a analitzar com aquest relat afecta a la construcció de la subjectivitat. A partir de l’experiència professional de l’artista, s’examina l’entorn i els mecanismes empresarials que donen forma a les noves subjectivitats contemporànies.