Albert Gironès

SAC-FiC Programa de Residències 2023

El miracle del sol

Aquest projecte proposa crear la primera representació videogràfica del “miracle del sol”, seguint les dues línies d’investigació en procés iniciades a conseqüència de l’observació directa del miracle, i desplegades inicialment durant l’agost i el setembre de 2022 a Stuttgart. La primera parteix de l’experiència personal i, posant-la en relació amb les referències històriques, intenta entendre l’experiència transcendental a través de la visió del miracle. La segona proposa un encreuament entre les al·lucinacions visuals produïdes pel “miracle del sol” i les anomalies òptiques generades en fotografia, estudiades en projectes anteriors, proposant que ambdues visions poden ser generadores d’imaginaris de lo extraordinari.