Convocatòria Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2022

Sant Andreu Contemporani obre la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2022, un premi d’art jove d’abast nacional que contempla quatre modalitats: OBRA, PROJECTE,MEDIACIÓ i COMUNICACIÓ GRÀFICA.

Hi poden concursar les persones creadores, a títol individual, i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents/es a l’estat espanyol, nascuts/des després de l’1 de gener de 1986. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat de les persones membres que l’integren compleixin aquests requeriments.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases.

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line. Les persones interessades a participar han de completar els formularis d’inscripció.

Per a l’èxit de la inscripció és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format i pes que s’indica per a imatges i documents adjunts. Les persones creadores que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden adjuntar enllaços per al visionat (webs personals, blocs, Vimeo, Youtube…). En el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis la sol·licitud serà denegada.

El termini màxim d’inscripció on-line és el 15 de març a les 24h.

El jurat d’aquesta edició està format per Marta Ramos-Yzquierdo (investigadora i comissària), Albert Mercadé (historiador d’art i comissari) i la guanyadora o guanyador de SAC International Curatorial Residency Program 2022.

Formulari d’inscripció, aquí.

bases-cat
(pdf, 129.1 kb)

bases_cast
(pdf, 129.28 kb)