SAC International Curatorial Residency Program

SAC International Curatorial Residency Program és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani, amb la col·laboració de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona i de l’Institut Ramon Llull, adreçat a comissaris internacionals. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar un comissari internacional, que formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels artistes catalans o del context català, presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat al país de residència del comissari o a un altre espai internacional que decideixi. La residència cobreix els honoraris per la deliberació del premi i la proposta curatorial (1.700 €, impostos i retencions incloses), la producció de l’exposició (2.000 €, impostos i retencions incloses), l’allotjament i els viatges.

L’objectiu de la convocatòria és oferir un coneixement personal del context artístic a través de la convocatòria del Premi Miquel Casablancas i fomentar col·laboracions futures entre agents locals i estrangers en el marc de l’art jove.

[ENG]

SAC International Curatorial Residency Program is the residency program at Barcelona’s Sant Andreu Contemporani, in collaboration with Fabra i Coats - Fàbrica de Creació and Institut Ramon Llull, available to international curators. As part of the program, we are announcing an open open call for proposals to choose an international curator who will be part of the Miquel Casablancas Prize for the Visual Arts’ jury, and will later develop a curatorial project with a selection of artists chosen from applicants to the prize. The project must be presented at the country of residence of the curator. The residency covers the expenses of jurying the prize and for the curatorial proposal (1,700 € subject to applicable taxes), for the production of the exhibition (2,000 € subject to applicable taxes), accommodation and travel.

The purpose of the open call is to offer the curator personal knowledge of the art context through involvement in the jury of the Miquel Casablancas Prize, and to foster, in the context of young art talent, future collaborations between local and foreign cultural actors.

2021

El jurat de SAC International Curatorial Residency Program 2021 format per Eva Sòria (Institut Ramon Llull) i Carles Sala (Institut de Cultura de Barcelona), junt amb l’equip gestor de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino, director; i Zaida Trallero i Pablo G. Polite, comissaris), ha adjudicat la residència a concurs a la comissària d’art Kiki Petratou.

La comissària formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2021 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels artistes presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat a la galeria Joey Ramone de Rotterdam (Holanda) del 30 d’octubre a 1 de desembre del 2021.

2020

El jurat de SAC International Curatorial Residency Program 2020 format per Eva Sòria (Institut Ramon Llull) i Joana Hurtado (Institut de Cultura de Barcelona), junt amb l’equip gestor de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino, director; i Zaida Trallero i Pablo G. Polite, comissaris), ha adjudicat la residència a concurs a la comissària d’art Carolina Lio.

La comissària formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2020 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels artistes presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat a la galeria Central Space de Londres (UK) durant el 2020.

2019

El jurat de SAC International Curatorial Residency Program 2019 format per Eva Sòria Puig (Institut Ramon Llull) i Oriol Gual Dalmau (Institut de Cultura de Barcelona), junt amb l’equip gestor de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino, director; i Zaida Trallero i Pablo G. Polite, comissaris), ha adjudicat la residència a concurs a la comissària d’art Alessia Locatelli.

La comissària formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2019 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels artistes presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat a l’espai City Art de Milà (Itàlia) durant el 2019.

2018

El jurat de SAC-FiC Programa de Residència Curatorial 2018 format per Eva Sòria Puig (Institut Ramon Llull) i Oriol Gual Dalmau (Institut de Cultura de Barcelona), junt amb l’equip gestor de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino, director; i Zaida Trallero i Pablo G. Polite, comissaris), ha adjudicat la residència a concurs al comisssari d’art Xavier Acarín Wieland.

El comissari formarà part del jurat del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2018 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció dels artistes presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat a la Muu Gallery de Helsinki (Finlàndia) durant el 2018.