SAC-FiC Programa de Residències

SAC-FiC Programa de Residències és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona, adreçat a artistes visuals, i de caràcter anual. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar tres artistes que precisin d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte artístic. Els i les artistes seleccionades podran gaudir d’un espai de treball durant els mesos de gener a desembre de 2020, així com d’una borsa de producció de 650 €. També comptaran amb el suport i el seguiment de l’equip de treball de SAC, i rebran, als seus espais de treball, la visita de comissaris/àries, crítics/ques i altres agents del sector de les arts visuals contemporànies. Els projectes produïts hauran de ser presentats dins la programació de Sant Andreu Contemporani.