Resolució convocatòria SAC-FiC Programa de Residències i Stage intensiu 2024

El jurat de SAC-FiC Programa de Residències i Stage intensiu 2024 format per Albert Gironès (artista), Eva Paià (comissària d’art) i l’equip gestor de Sant Andreu Contemporani ha adjudicat els tres tallers de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona a Helena Laguna, Salva G. Ojeda i Marc Anglès.També van ser especialment valorades les propostes de Gemma París i Ortésia Cabrera i Juan Antonio Cerezuela.

Els i les artistes residents disposaran conjuntament de gener a desembre de 2024 d’una zona situada a la segona planta de Fabra i Coats.

Els i les artistes seleccionades podran gaudir d’un stage intensiu que es complementa amb la residència. L’stage proposa la trobada dels i les artistes amb un professional de les arts visual per treballar intensament aspectes d’interès dins dels seus processos artístics.També comptaran amb el suport i el seguiment de l’equip de Sant Andreu Contemporani.Els projectes produïts s’han de presentar dins de la programació de Sant Andreu Contemporani 2024.

Foto: Cortesia de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona