2009

Daniel Jacoby
Resumen a una palabra de Don Quijote de la Mancha en nueve pasos, 2008
Instal·lació. Llibre, impressió digital sobre paper, 9 folis, 297 x 210 mm cadascun

Un conjunt d’autors treballa en cadena resumint cadascun d’ells el resum de l’anterior, i parteix el primer de la versió original del llibre de Cervantes. Els textos són resumits a la meitat o menys de paraules, i no està permesa la utilització de noms propis i sense coneixement de la procedència d’aquest escrit. La cadena finalitza quan la longitud del resum aconsegueix la quantitat d’una única paraula. Així doncs, la paraula final ha estat intencionalment omesa en aquesta descripció, i és únicament revelada quan la peça és exhibida.