2009

Daniel Jacoby
Resumen de El Quijote de la Mancha en nueve pasos, 2008
Instalació. Diccionari i fulls DINA4

Resumen de El Quijote de la Mancha en nueve pasos suposa un procés de treball en el que, a partir de la invitació a diferents persones desconegudes (localitzades via locuo) a fer un resum d’un percentatge determinat del text de El Quijote, l’artista aconsegueix reduïr el text de Cervantes a una sola paraula. La formalització a sala suposa una instal·lació que inclou el volum original i nou A4 amb les parts resumides.