2015

Lúa Coderch
Or
2014
Videoinstal·lació

Quina és la quantitat de treball necessària per produir una imatge? Or és una narració videogràfica sobre com es generen el valor i el carisma, i quina és la seva relació amb la distància, l’opacitat i l’aparença. Sota la forma d’una concatenació d’idees i anècdotes, la narració es superposa a una sèrie de recorreguts dins d’un espai tancat, com si es tractés d’un estudi, un magatzem o una exposició a la qual només es poguès accedir per mitjà de la imatge filmada.