Llibret per a la supervivència de l’adolescent neurodivergent

Autor/s: Hortèssia Fuster Cabrera i Associació Asperger de Catalunya

Data: Dimecres, 6 d’abril de 2021

ISBN: 978-84-9156-407-2

Disseny gràfic: Hortèssia Fuster Cabrera

El Llibret per a la supervivència de l’adolescent neurodivergent, punt final del programa de mediació En pròpia pell (intimitat forçada) és un recull de veus i experiències des de la neurodivergència per a que adolescents autistes, TDAH, TOC, esquizofrènics, d’altes capacitats, bipolars i altament sensibles –entre tantes altres condicions neurodivergents– puguin emmirallar-s’hi, disposar de referències i dotar-se d’unes poques eines i perspectiva.

La publicació és un treball fruit de la mediació entre l’artista autista Hortèssia Fuster Cabrera, l’Associació Asperger de Catalunya i Sant Andreu Contemporani, i forma part del projecte En pròpia pell (intimitat forçada), Premi Miquel Casablancas 2021 en la modalitat de mediació.