Els agricultors. Recol·lectar i/o manipular

Autor/s: Sema D’Acosta
Data: dijous, 20 de Novembre de 2014
ISBN: 978-84-8950-631-0
Disseny gràfic: Priscila Clementti

Artistes: Alberto Salván, Miguel Ángel Fúnez, Andrea Canepa, David Mayo, Gerard Cuartero, Sara Tur, Cristina Garrido, Andrés Galeano, Ángela Cuadra, Marc Larré, Julia Mariscal e Ian Waelder

Els agricultors. Recol·lectar i/o manipular és el catàleg de l’exposició homònima, comissariada per Sema D’Acosta, membre del jurat del Concurs D’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2014.

El projecte pretén reflexionar sobre l’estatus d’una imatge fotogràfica avui. Per aquest motiu, s’inclouen artistes que treballen amb la fotografia no com caçadors pendents de l’instant tal com passava amb els processos analògics del segle XX, sinó com pensadors que a partir d’una imatge determinada, bé sigui presa com a objecte físic o com un arxiu digital extret d’Internet, construeixen un discurs propi i independent. Com diu Joan Fontcuberta, el sentit de la fotografia avui ja no recau tant sobre l’autor que realitza una presa, sinó sobretot en qui prescriu sentit i significació a aquesta imatge.

L’exposició es divideix en dues parts complementàries:

1) Recol·lectors: Artistes que recopilen imatges, sobretot a Internet, encara que també en televisió i cinema.

2) Manipuladors: Autors que treballen amb la fotografia com a objecte físic, no tant pendent del seu contingut, sinó més aviat de les possibilitats combinatòries de les formes, línies i colors que generen aquesta imatge.