Guillermo Escribano

SAC-FiC Programa de Residències 2019

MESH

MESH consisteix en una proposta artística que neix d’una reflexió sobre la importància de la matèria en el nostre entorn i la manera en què ens relacionem amb ella. El valor de les peces resultants està focalitzat en dos pilars principals: les escombraries com a idees inexistents i la influència del temps en la matèria. Sota aquest punt de partida, sorgeix un llenguatge escultòric que es nodreix constantment d’aquesta confluència i que l’artista anomena MESH o MALLA.