Leily Khabiri

SAC-FiC Programa de Residències 2020

Construimos y deconstruimos nuestros recuerdos, pero también los revivimos. Es nuestra conciencia del pasado, la que nunca nos dejará en el olvido

Durant aquests dos últims anys Leily Khabiri ha estat treballant sobre la importància que li donem a la memòria i sobre la manipulació dels nostres records mitjançant la fotografia a través de diferents projectes. Ara pretén anar més enllà i centra l’interès de la seva recerca en mètodes alternatius de formalització dels nostres records a través del só i el registre d’àudios. Una gravadora serà la càmera; i una targeta SD, el rodet del projecte.