Eduardo Ruiz

SAC-FiC Programa de Residències 2021

​Natural pixel. ​Visualitats de l’invisible

Catalogació i documentació visual per cartografiar el territori invisible català, pixelat a Google Maps per raons de seguretat. En aquesta recerca, es valora la capacitat dels espais, edificis o arquitectures escollides en la seva interacció entre els observadors i les persones observades, així com les visualitats que aquests generen en aquest encreuament entre l’escenari virtual i el paisatge físic.