Helena Laguna

SAC-FiC Programa de Residències 2024

Escribir el gesto

Escribir el gesto és un projecte de recerca artística amb el qual, a partir de la cosmologia analfabeta de la meva àvia i la dificultat de
deixar un registre de la seva recepta de molles manxegues, especulo entorn de nous artefactes a través dels quals conservar un coneixement hàptic, propi del cos. El projecte planteja dur a terme un allunyament progressiu de la escriptura alfabètica convencional per a través de diferents exploracions matèriques on posar el cos, anar trobant novess maneres amb les quals retenir la memòria corporal.

Imatge: Quadernet d’escriptura de l’àvia