Marc Anglès

SAC-FiC Programa de Residències 2024

Amanita digital

Coneguts col·loquialment com a “bolets” pels enginyers informàtics, els leds blaus van aparèixer l’any 1993 com una nova espècie invasora capaç de dotar econòmicament de color les pantalles i afartar el món d’aparells electrònics. En aquest context, el projecte Amanita digital vincula la micologia, els sabers populars sobre la caça de bolets i la toxicitat dels fongs blaus amb el conglomerat d’emocions (tristesa, decaïment, decepció, etc.) associats a aquest color per interrogar des de l’art si l’empatx tecnològic pot tenir com a efecte secundari el malestar general que caracteritza la societat contemporània. Utilitzant un paral·lelisme amb les tècniques de l’agricultura i la ciència, em proposo construir una granja de leds blaus i cultivar un gran nombre de bolets digitals, així com anotar els seus canvis fisiològics en un diari de laboratori científic-artístic online per intentar comprendre la perpètua simbiosi entre tecnologia, naturalesa, art i societat.