Salva G Ojeda

SAC-FiC Programa de Residències 2024

La imagen culturista

Aquest projecte posa en relació la preocupació formal dels culturistes entorn de la definició dels músculs i les tecnologies que ho fan possible, juntament amb les tecnologies de la imatge en l’era de l’alta definició. Totes dues qüestions són excuses i punts de partida per a la realització d’una escultura que vol entendre la imatge com a material, desfer la virtualitat associada a ella i retornar-li la pobresa que ens recorda de les imatges el seu origen, el que l’alta definició els ha llevat. Se situa en una posició crítica entorn dels usos que avui tenen les imatges, buscant altres nous, com diria Andrea Soto, disposant-les en altres espais. Aquest treball està inoculat per pensadores com Marta Azparren, Andrea Soto o Maria Jose Monzain, que, seguint el deixant d’autors ja molt coneguts, estan aixecant noves maneres d’entendre la imatge, de mirar, de recuperar el poder sobre elles.