2023

El jurat de SAC International Curatorial Residency Program 2023 format per Eva Sòria (Institut de Cultura de Barcelona) i Xavier Ruiz (Institut Ramon Llull), junt amb l’equip gestor de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino, director; i Zaida Trallero i Pablo G. Polite, comissària i comissari), ha adjudicat la residència a concurs a la comissària d’art Marenka Krasomil.

La comissària formarà part del jurat de la Convocatòria d’Arts Visuals Miquel Casablancas 2023 i desenvoluparà un projecte curatorial amb una selecció d’artistes del context català, presentats a concurs. El projecte haurà de ser presentat a l’espai Feldfünf e. V a Berlin (Alemanya) durant el 2023.