Quinze plans terroristes

El proper dimecres 9 de desembre Sant Andreu Contemporani presentarà a l’Àgora Juan Andrés Benítez el manual 15 plans terroristes. Un projecte de Núria Güell amb la participació de Levi Orta, Ignacio García Sánchez, Olalla Gómez, Diego Díez, Guillem Portell, Alán Carrasco, Mawa Tres, Lúa Coderch, Sergio Luna i Yasmina Morán, Bárbara Sánchez, Mario Santamaría, Proyecto Atlas (Miquel García, Sergi Selvas i Isadora Willson), Claudia Pagès, Ely Daou i Jesús Jurado.

Causa

Ja la psicoanàlisi ens va alertar amb la paradoxa del superjò: com més obeïm les seves ordres, més culpables i sotmesos ens sentim.

L’article 573 del nou Codi Penal aprovat pel PP -sense el suport de cap altra força política- considera delicte de terrorisme la comissió de qualsevol acció duta a terme «amb la finalitat de subvertir l’ordre constitucional o suprimir o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o de les estructures econòmiques o socials de l’Estat».

Pretesos demòcrates que penalitzen la manifestació, castiguen la vaga, criminalitzen les noves formes de protesta, sancionen la solidaritat, persegueixen la subsistència, consideren la resistència com terrorisme i ataquen la llibertat d’expressió, alhora que eliminen el delicte que implica impedir l’exercici d’aquests drets, dels quals l’Estat en comptes de repressor hauria de ser el garant. En nom de la Seguretat Ciutadana legalitzen les il·legalitats del Govern i il·legalitzen l’exercici de la democràcia, sembrant la por a través de les lleis amb l’objectiu de conservar el poder que la ciutadania mobilitzada els està arrabassant. És sabut que el millor aliat per sostenir una dictadura és infondre terror, per tant el desafiament de la por és l’única via per no caure a les seves urpes.

Projecte

15 plans terroristes és un projecte col·lectiu que fa servir l’Art com a espai de llibertat des d’on proposar possibilitats per atacar la pròpia llei que penalitza la llibertat d’acció i expressió.

15 artistes van ser convidats a idear 15 plans terroristes que, basats en els 15 punts principals que estableix la nova reforma del codi penal, tindrien «la finalitat de subvertir l’ordre constitucional o suprimir i/o desestabilitzar greument el funcionament de les institucions polítiques o de les estructures econòmiques o socials de l’Estat».

Es constitueix com un exercici d’afirmació de les llibertats del subjecte, explotant la creativitat per obrir possibilitats que des de la ficció a la realitat, passant per l’absurd o allò distòpic, desafien la por reivindicant la voluntat destructiva d’un sistema que terroritza.

Metodologia

La metodologia de treball s’ha basat en la col·laboració i la intel·ligència col·lectiva com a principi des d’on treballar els projectes individuals. Es va crear un pad per compartir les idees, intercanviar-les i enriquir-les amb la resta del grup, com si d’un cèl·lula que planifica les seves accions es tractés.

Formalització

15 plans terroristes es formalitza com una reunió pacífica en l’espai públic per compartir els plans terroristes amb les persones interessades. Un manual que recopila els 15 plans, a més de les narracions orals dels artistes cap als assistents, serà el mecanisme de transmissió.

Amb la nova reforma del codi penal, el manual resultant, així com els 15 plans dissenyats pels artistes, podrien ser imputats de delicte de terrorisme per l’autoria intel·lectual, però com és un projecte promogut per la iniciativa artística de naturalesa institucional de Sant Andreu Contemporani, finançat pel pressupost de cultura de l’Ajuntament de Barcelona i avalat per la llarga tradició de l’art polític espanyol i internacional, es tracta d’un projecte artístic implicat amb el seu temps i moment històric realitzat per artistes compromesos.

15 plans terroristes
09.12.15, a las 19 h
Ágora Juan Andrés Benítez
Aurora, amb Riereta (El Raval)