See you later

Autor/s: Maite Muñoz
Data: Dijous, 29 de Gener de 2015
ISBN: 978-84-9850-647-1
Disseny gràfic: Priscila Clementti

Artistes:

Joan Benassar, Enric Farrès Duran, Equipo Palomar i Gabriel Pericàs

Cada vegada és més freqüent que els artistes es refereixin al seu treball en termes de projecte. Els termes obra o sèrie, es veuen substituïts en molts casos pel de projecte de recerca i apareixen altres com el de documentació, cas d’estudi o material d’arxiu. Aquests projectes no produeixen necessàriament obres d’art materials, acotades físicament, sinó que generen coneixement que es va materialitzant a través de diferents manifestacions mentre dura el projecte. Del projecte, entès com a procés, es poden captar instants precisos. Fotos fixes, llesques, talls transversals. La necessitat de deixar constància d’alguna manera del procés dut a terme i de les troballes. En molts casos, la publicació apareix com a mitjà idoni per reflectir i difondre aquestes fotos fixes que són els moments d’un procés d’investigació o els seus resultats.

Es dóna a més la circumstància que molts dels artistes, allunyats del discurs meta-artístic, treballen sobre altres disciplines de les quals prenen en ocasions procediments i pràctiques que els hi són propis.

A cura de Maite Muñoz, See you later es planteja com una reflexió sobre aquest tema a través d’una introducció teòrica, una conversa amb una selecció d’artistes seleccionats lliurement del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2014 i un esquema sobre els punts tractats.